جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹ - ۲:۴۴
هفته کارگر نباید شکل و بوی دولتی بگیرد ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دبیر اجرائی خانه کارگر، تشکیلات تبریز:

هفته کارگر نباید شکل و بوی دولتی بگیرد

دبیر اجرائی خانه کارگر، تشکیلات تبریز گفت: هفته کارگر نبایستی رنگ و بوی دولتی بگیرد ولی می تواند نقش نظارتی بدون دخالت داشته باشد.

با حقوق ناچیز کارگری بیش از ۱۰ روز نمی‌توان زندگی کرد! / اشتغال مجدد بازنشستگان معضل بزرگ عرصه کار و کارگری است ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

با حقوق ناچیز کارگری بیش از ۱۰ روز نمی‌توان زندگی کرد! / اشتغال مجدد بازنشستگان معضل بزرگ عرصه کار و کارگری است

هزینه‌های یک خانه کارگری با حداقل‌ها یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است در حالی که با حقوق ناچیز کارگری بیش از ۱۰ روز نمی‌توان زندگی کرد.