جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۴۲
لزوم تغییر نگرش برخی مدیران به تبریز ۲۰۱۸ / اقدامات صورت گرفته در راستای تبریز ۲۰۱۸ قابل انکار نیست ۶ خرداد ۱۳۹۷
آبدار مطرح کرد:

لزوم تغییر نگرش برخی مدیران به تبریز ۲۰۱۸ / اقدامات صورت گرفته در راستای تبریز ۲۰۱۸ قابل انکار نیست

دبیر ستاد اجرایی و برنامه ریزی تبریز ۲۰۱۸ خواستار پرهیز از اظهار نظرهای شتابزده در خصوص اقدامات صورت گرفته برای تبریز ۲۰۱۸ شد.