سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۵:۰۳
حد نصاب کسب رأی در حوزه‌های انتخابیه به ۲۰ درصد کاهش یافت ۱۵ تیر ۱۳۹۸
سخنگوی ستاد انتخابات کشور:

حد نصاب کسب رأی در حوزه‌های انتخابیه به ۲۰ درصد کاهش یافت

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: تاکنون حد نصاب کسب رأی در حوزه های انتخابیه، ۲۵ درصد بود که در انتخابات پیش روی مجلس، با کسب ۲۰ درصد از آرای صحیح محاسبه می شود.

بازشماری آرا در برخی حوزه‌های انتخابیه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴

بازشماری آرا در برخی حوزه‌های انتخابیه

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: در ۲۰۷ حوزه انتخابیه شکایت هایی داشته ایم و در برخی از حوزه های انتخابیه با نظر هیات اجرایی و هیات نظارت تعدادی از صندوق ها بازشماری شد.