جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹ - ۴:۳۵
از تونل کاغذی تا استفاده از دختران فانتزی مبلغ ۱ اسفند ۱۳۹۴

از تونل کاغذی تا استفاده از دختران فانتزی مبلغ

رقابت پرشور و رنگین ۱۶۱ کاندیدای انتخابات مجلس در تبریز از امروز به اوج خود رسیده و تب تبلیغات را در این شهر داغ کرده بود و مردم نیز خواسته یا ناخواسته با این شرایط آمیخته شده‌ بودند.