چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۴
دختر سیاه پوست زیباترین کودک دنیا ۳ تیر ۱۳۹۵

دختر سیاه پوست زیباترین کودک دنیا

این دختر کوچک سیاه پوست، لقب زیبا‌ترین کودک دنیا را در فیسبوک از آن خود کرده است. کاربران بر این باورند که لقب زیبا واژه اندکی برای توصیف جذابیت این دختر کوچک است.