چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۲
دستگیری بیش از ۵۰ دختر و پسر در پارتی شبانه ۱ مرداد ۱۳۹۵

دستگیری بیش از ۵۰ دختر و پسر در پارتی شبانه

رئیس دادگستری شهرستان دماوند از دستگیری بیش از ۵۰ دختر و پسر در پارتی شبانه در شهر آبسرد خبر داد.