پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۰۳
حضور ۳ پزشک متخصص برای کالبدگشایی از آتنا اصلانی ۲۰ تیر ۱۳۹۶

حضور ۳ پزشک متخصص برای کالبدگشایی از آتنا اصلانی

با حضور سه پزشک متخصص در پزشکی قانونی، کالبدگشایی و نمونه برداری انجام شده و اظهارنظر تخصصی در این زمینه مستلزم بررسی آزمایشگاهی، سم شناسی و پاتولوژی است.