دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ - ۲:۱۰
خودکشی دختر ۱۱ ساله به دلیل ازدواج اجباری ۱۳ مرداد ۱۳۹۵

خودکشی دختر ۱۱ ساله به دلیل ازدواج اجباری

دختر ۱۱ ساله کامیارانی، به‌خاطر اصرار مادربزرگش برای ازدواج اجباری با یک مرد ۲۵ ساله دارای معلولیت ذهنی و جسمی، خودش را حلق آویز کرد.