شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۰
۳ خرداد ۱۳۹۵

وزارت بهداشت: ۲۰۰ متخصص با درآمد ۱۰۰ میلیونی داریم

درآمد هنگفت متخصصان پزشک یک به هزار است یعنی در قبال ۲۱ هزار متخصص و فوق‌تخصص ۲۰۰ نفر از آنها دریافتی ۱۰۰ میلیونی دارند.