پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۰:۲۸
حادثه همچنان در کمین کارگران ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

حادثه همچنان در کمین کارگران

روزانه حداقل یک خبر و حادثه ناگوار درباره حوادث ناشی از کار در رسانه ها منتشر می شود. با این حال چرا بعد از شنیدن و خواندن این اخبار نه تنها شرایط ایمنی رعایت نمی شود بلکه خطرات حوادث کار حساسیت خود را از دست داه و با موضوع ایمنی کار و ضرورت احتیاط در محیط های کاری به سادگی برخورد می شود.

میزان درآمد کارگران ایرانی در مقایسه با سایر کشورها ۱ تیر ۱۳۹۴

میزان درآمد کارگران ایرانی در مقایسه با سایر کشورها

به گزارش عصر تبریز به نقل ازآجندا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در یک نمودار حداقل میزان درآمد کارگران در ۲۷ کشور عضو خود را منتشر کرده است. بر این اساس حداقل درآمد یک کارگر در استرالیا، پس از کسر مالیات، ۹٫۵۴ دلار آمریکا خواهد بود. با در نظر گرفتن نرخ دلار ۳۳۰۰ بازار آزاد، […]