سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۴:۱۲
جولان میوه‌های خارجی در بازار تبریز ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

جولان میوه‌های خارجی در بازار تبریز

طعم گس میوه‌های خارجی مدت‌هاست که بلای جان کشاورزان و باغداران ایرانی شده در حالی که هستند کشاورزان و باغدارانی که میوه‌های آنها آنقدر روی درختان باقی می‌ماند تا می‌گندد و درنهایت هم جای خالی میوه‌های ایرانی را در سبد خرید مردم، میوه‌های خارجی پر می‌کند.