چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۷
بنیانگذار موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز درگذشت ۲۲ اسفند ۱۳۹۴

بنیانگذار موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز درگذشت

حاج ستار زعفرانی موسس صندوق حمایت از مستمندان تبریز، خالق شهر بدون گدا و خیر بزرگ تبریزی روز گذشته(جمعه) درگذشت.