پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۵۶
جمعه بازار خونین اردبیل ۳ بهمن ۱۳۹۴

جمعه بازار خونین اردبیل

درگیری درجمعه بازار محله شهرک سینا در یکی از محلات اردبیل اتفاق افتاد.