دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ - ۲:۰۷
قومیت گرایی در مناقشه قره‌باغ ۲۵ فروردین ۱۳۹۵

قومیت گرایی در مناقشه قره‌باغ

در بحران قره‌باغ همواره عنصر قومیت (ارمنی- آذری) بر مذهب (مسیحی- اسلامی) چربش قابل توجهی داشته است.