چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۲
۱۰ شهریور ۱۳۹۵

عکس: زایمان در مقابل زایشگاه

عصر تبریز: کودکی که در ماشین و جلوی درب زایشگاه شهرستان جهرم به دنیا آمد. عکس زیر به دنیا آمدن یک کودک در ماشین جلوی درب زایشگاه شهرستان جهرم را نشان می دهد.