یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲۳:۱۸
۲۳ دی ۱۳۹۴

رازهای نهفته در عدد ۴۰ چیست؟

عدد ۴۰ تنها عددی در زبان انگلیسی است که اگر آن را به حروف (Forty) بنویسید، تمام حروفش از نظر ترتیب الفبای انگلیسی پشت سر هم قرار می‌گیرد.