چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۰
آغاز به تحصیل دانشجویان نخستین دوره رشته زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه تبریز ۱۵ مهر ۱۳۹۵

آغاز به تحصیل دانشجویان نخستین دوره رشته زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه تبریز

از ۸۲ نفری که این رشته را انتخاب کرده بودند ۴۰ نفر به دانشگاه برای نوبت اول و دوم روزانه و شبانه معرفی شد و از این تعداد حدود ۲۹ در این رشته ثبت نام کرده اند. عصر تبریز: رئیس گروه زبان و ادبیات ترکی دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز از آغاز به تحصیل دانشجویان نخستین […]