چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۲
زمانبندی و برنامه کاری کارمندان از ۱۵ آذرماه ۱۳۹۹(سند) ۱۳ آذر ۱۳۹۹

زمانبندی و برنامه کاری کارمندان از ۱۵ آذرماه ۱۳۹۹(سند)

تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور هستند.