دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۲
توزیع کتب درسی دوره‌های متوسطه اول و دوم از ۲۰ شهریور ۵ شهریور ۱۳۹۶

توزیع کتب درسی دوره‌های متوسطه اول و دوم از ۲۰ شهریور

معاون پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از توزیع کتاب‌های درسی دوره‌های متوسطه اول و دوم، از 20 شهریور در کتابفروشی‌ها خبر داد.