پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۳
زنان بازنده‌های واقعی تجارت‌های اینستاگرامی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

زنان بازنده‌های واقعی تجارت‌های اینستاگرامی

شبکه های اجتماعی با رشد روزافزون و جذب مخاطب بالا، تبدیل به میدانی برای جلب توجه شده و شکستن ارزشها عرف‌های اجتماعی شده است.