شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۲:۳۶
۱۱ بهمن ۱۳۹۴

کاهش سن «روسپیگری» در ایران

امروزه ۲۰ درصد پسران جوان در کشور از لوازم آرایش زنانه مثل ریمل و پنکک استفاده می کنند و نه مردان ما مرد هستند و نه زنان ما زن هستند.