سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۹
مشکل زنان کارتن خواب با جمع آوری مقطعی حل نمی‌شود/ اغلب کارتن خواب‌ها معتاد هستند ۱۴ اسفند ۱۳۹۶

مشکل زنان کارتن خواب با جمع آوری مقطعی حل نمی‌شود/ اغلب کارتن خواب‌ها معتاد هستند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بی توجهی به پیشگیری از آسیب ها را علت عمده افزایش تعداد زنان کارتن خواب دانست و بر لزوم توجه به افزایش مدت بازپروری معتادان به ۶ ماه تاکید کرد.