یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲۳:۴۸
پدیده ای به نام زنای ذهنی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

پدیده ای به نام زنای ذهنی

مطابق با منابع معتبر علمی و دینی زنای ذهنی یا تخیل گناه در امور جنسی اگر بطور غیر اختیاری حادث شود گناه محسوب نمی شود، زیرا که اختیاری بر این امر نیست، اما باید انسان از مقدماتی که باعث این پیدایش این ذهنیت و تخیل گناه می شود پرهیز کند.