شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۲:۲۹
مرده زنده شد و به خبرنگار گفت: جوان نترس، برو برایم شلوار بیاور! ۲۹ مرداد ۱۳۹۵

مرده زنده شد و به خبرنگار گفت: جوان نترس، برو برایم شلوار بیاور!

عصر تبریز: محمد بلوری پیشکسوت روزنامه نگاری کشورمان که تقریبا همه عمر خبرنگاری اش را در اخبار حوادث گذرانده، در خاطره ای که در روزنامه ایران منتشر کرده است، به زنده شدن یک مرده پرداخته است. این خاطره را می خوانید: در نیمه دوم دهه ۱۳۳۰ که دو سه سالی از فعالیت خبرنگاری‌ام در بخش […]