یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۳:۵۲
زندگی در مناطق جنگ زده سوریه ۲۴ آبان ۱۳۹۴

زندگی در مناطق جنگ زده سوریه

با وجود ادامه جنگ داخلی در سوریه، زندگی در مناطق و شهرهای جنگ زده ادامه دارد.