سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۲
یادداشت/تهدید زمین‌لرزه در آذربایجان شرقی تا چه حد جدی است؟ ۲۶ مهر ۱۳۹۶

یادداشت/تهدید زمین‌لرزه در آذربایجان شرقی تا چه حد جدی است؟

گسل شمال تبریز در حال حاضر در سکون لرزه‌ای است، انباشت انرژی با توجه به سابقه لرزه‌خیزی تاریخی و فعالیت‌های خرد لرزه‌خیزی سال‌های اخیر آن می‌تواند حکایت از سناریوی زلزله با بزرگای بین ۷ تا ۵/۷ را در راستای گسل مزبور و گستره تبریز داشته باشد.