یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۵
زنانی که بار زندگی را تنهایی به دوش می کشند/ برای اینکه حقت را بگیری باید مَرد باشی! ۵ بهمن ۱۳۹۴

زنانی که بار زندگی را تنهایی به دوش می کشند/ برای اینکه حقت را بگیری باید مَرد باشی!

برای اینکه وارد جامعه شوی و همانند مردها نانت را از سنگ در بیاوری، باید تمام خصیصه های زنانه ات را جمع کنی و دور بیندازی تا بلکه بتوانی مثل مرد در مقابل مردها از حقت دفاع کنی.