سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۴
بیمارستانی در  تهران، نوزادی را گرو گرفت ۱ بهمن ۱۳۹۴

بیمارستانی در تهران، نوزادی را گرو گرفت

مسئولان بیمارستانی در تهران وقتی زنی نتوانست هزینه زایمان دو قلوهایش را پرداخت کند، یکی از نوزادان را ۲۷ روز در بیمارستان نگه داشتند و او را تحویل مادرش ندادند.