شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۷
رونمایی از مجموعه اشعار زهرا ناصران با عنوان «من قوجامان بیر موزیک ایدیم» ۳ آبان ۱۳۹۶
در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز صورت می گیرد؛

رونمایی از مجموعه اشعار زهرا ناصران با عنوان «من قوجامان بیر موزیک ایدیم»

مجموعه اشعار زهرا ناصران با عنوان «من قوجامان بیر موزیک ایدیم» در سالن پروین اعتصامی غرفه انتشارات پارلاق قلم نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز رونمایی می شود.

حالِ دریاچه «ارومیه» بهتر است! به مرحمت « باران » ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

حالِ دریاچه «ارومیه» بهتر است! به مرحمت « باران »

دریاچه ارومیه این روزها وقتی از اوضاع دریاچه ارومیه احوالپرسی می‌کنی مسئولان می‌گویند که وضعیتش تثبیت‌شده و حالش نسبت به قبل بهتر است، البته آن‌هم به مرحمت «باران»!