پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۴
۲۷ آبان ۱۳۹۹

دستگیری سارقان زورگیر در مراغه

سارقانی که با شیوه زورگیری اقدام به سرقت وجه کرده بودند در کمتر از ۶ ساعت دستگیر شدند.