یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۲
“زیبایی” معیاری عوام فریبانه یا ابزاری برای انتخاب ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

“زیبایی” معیاری عوام فریبانه یا ابزاری برای انتخاب

ما انسان ها همواره در طول زندگی در معرض انتخاب کردن و انتخاب شدن قرار داریم که در روند زندگی مان اثرگذار هستند. از انتخاب رشته ی تحصیلی در مدرسه و دانشگاه گرفته تا انتخاب شغل و همسر و… عصر: برگزاری انتخابات در هر کشوری معیاری از دموکراسی و نماد مردم سالاری است؛ اما این […]