دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۰
زیبایی های استان آذربایجان شرقی از فراز آسمان ۱۹ فروردین ۱۳۹۵

زیبایی های استان آذربایجان شرقی از فراز آسمان

استان آذربایجان شرقی پر از زیبایی هایی است که دیدن گوشه ای از این زیبایی ها از فرارز اسمان ها خالی از لطف نیست./عکس از : بیژن شیخ علیزاده