شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱:۵۸
رنج‌نامه دریاچه ارومیه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴

رنج‌نامه دریاچه ارومیه

عصر تبریز: اگرچه دریاچه ارومیه در مرزهای استان آذربایجان‌شرقی قرار ندارد اما حوضه آبریز آن فراتر از یک استان است. بسیاری از رودخانه‌هایی که این دریاچه را تأمین می‌کند از استان‌های مجاور نظیر آذربایجان‌شرقی سرچشمه می‌گیرند. همین‌طور خشک شدن این دریاچه با ارزش آسیب‌هایش تنها محدود به ارومیه و آذربایجان‌غربی نیست بلکه شهروندان تبریز و […]