پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۷
زینب شد دخترم! ۲۳ مرداد ۱۳۹۵

زینب شد دخترم!

اینجا روستای چاخماق بولاق است از توابع شهرستان هریس، روستایی که در زلزله سال ۹۱ ارسباران در ظهر ۲۱ مرداد آن رمضان سخت و دردآور با خاک یکسان شد. عصر تبریز: کودکان روستا با آن لپ‌های تاول‌زده از گرمای تابستان و آن موهای درخشان، با آن جثه های نحیف و سبک که پیراهن به تن […]