شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۵
داستان حضور مهاجم جدید تراکتور در تیم مطرح برزیلی ۱ مرداد ۱۳۹۸

داستان حضور مهاجم جدید تراکتور در تیم مطرح برزیلی

حضور مهاجم جدید تراکتور در تیم مطرح برزیلی یکی از نکات جالب توجه در مورد اوست.