دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۷
سامانه یکپارچه آماری شهرداری تبریز راه‌اندازی می‌شود ۲۷ مهر ۱۳۹۹
رئیس گروه آمار و تحلیل اطلاعات شهرداری تبریز:

سامانه یکپارچه آماری شهرداری تبریز راه‌اندازی می‌شود

رئیس گروه آمار و تحلیل اطلاعات شهرداری تبریز از راه‌اندازی سامانه یکپارچه آماری شهرداری تبریز با مشارکت سازمان آمار و فناوری اطلاعات خبر داد.

اتمام بزرگ‌ترین پروژه عکسبرداری هوایی تبریز ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

اتمام بزرگ‌ترین پروژه عکسبرداری هوایی تبریز

مدیرعامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز از اتمام بزرگترین پروژه عکس برداری هوایی تبریز خبر داد. فیضی گفت: پروژه عکسبرداری هوایی تبریز در راستای تحقق اهداف شهر هوشمند و به منظور تامین اساسی‌ترین نیازمندی اطلاعاتی پروژه‌های پژوهش، مطالعاتی و عمرانی شهر تبریز، پروژه عکسبرداری هوایی تبریز به اتمام رسید. وی در زمینه لزوم […]