پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۶:۱۵
نقش موثر بسیج خواهران در برنامه‌های فرهنگی ۲۵ دی ۱۳۹۹
فرمانده سازمان بسیج شهرداری تبریز تاکید کرد؛

نقش موثر بسیج خواهران در برنامه‌های فرهنگی

فرمانده سازمان بسیج شهرداری سپاه عاشورا نقش بسیج خواهران را در برنامه‌های فرهنگی شهرداری موثر خواند.