شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۲
پزشکان بد خط تذکر می‌گیرند ۱۰ تیر ۱۳۹۷

پزشکان بد خط تذکر می‌گیرند

رییس کل سازمان نظام پزشکی گفت: پزشکان بد خط و پزشکانی که خط ناخوانا در نسخ پزشکی خود دارند، به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای بیماران، از این سازمان تذکر می گیرند.