شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱:۳۸
واکنش رئیس نظام پزشکی به نصب کارت‌خوان‌ در مطب‌ها ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

واکنش رئیس نظام پزشکی به نصب کارت‌خوان‌ در مطب‌ها

رئیس کل سازمان نظام پزشکی درباره نصب کارتخوان در مطب پزشکان، گفت: اکثر پزشکان از کارتخوان استفاده می‌کنند.

کلیه مشاغل پزشکی مکلف به استفاده از دستگاه کارت‌خوان شدند ۱ اسفند ۱۳۹۷
با موافقت نمایندگان؛

کلیه مشاغل پزشکی مکلف به استفاده از دستگاه کارت‌خوان شدند

نمایندگان در خانه ملت با مکلف شدن کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی و داروسازی به استفاده از پایانه های فروشگاهی موافقت کردند.