پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰
ساستوکس ؛ نقطه عطف بزرگ تراکتور در نیم فصل دوم ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

ساستوکس ؛ نقطه عطف بزرگ تراکتور در نیم فصل دوم

زوج خط حمله، نقطه عطف بزرگ تراکتور در نیم فصل دوم خواهد بود.