پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۶:۵۳
از علل تغییر نفر چهارم در حوزه تبریز تا ابطال انتخابات اهر و هریس ۲۳ تیر ۱۳۹۵

از علل تغییر نفر چهارم در حوزه تبریز تا ابطال انتخابات اهر و هریس

رئیس هیئت نظارت و بازرسی انتخابات آذربایجان‌شرقی ناگفته‌های انتخابات مرحله دوم مجلس دهم و تغییر نفر چهارم در حوزه انتخابیه تبریز و ابطال اهر را تشریح کرد.