دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۱
سال ۹۶ چند روز تعطیلی دارد؟ ۲۸ اسفند ۱۳۹۵

سال ۹۶ چند روز تعطیلی دارد؟

سال ۱۳۹۶ هجری شمسی که از آن به سال خروس یاد می کنند، اگر مناسبت های ماه های قمری تغییری نکند، در کل ۲۱ روز تعطیل رسمی دارد که از این ۲۱ روز، ۵ روزش مربوط به تعطیلی های نوروز است. عصر تبریز: آغاز ماه رمضان در سال ۹۶، ششم خرداد و آخرین روز شهریور […]