یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۹
درگذشت ۲۹۶ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته ۴ آبان ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

درگذشت ۲۹۶ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، به ارائه تازه‌ترین آمار بیماران و فوتی‌های کرونا در کشور پرداخت و گفت: در شبانه‌روز گذشته ۲۹۶ بیمار کرونایی فوت کردند.

درگذشت ۳۳۵ بیمار کرونایی در شبانه‌روز گذشته ۳ آبان ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

درگذشت ۳۳۵ بیمار کرونایی در شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، به ارائه تازه‌ترین آمار بیماران و فوتی‌های کرونا در کشور پرداخت و گفت: در شبانه‌روز گذشته، ۳۳۵ بیمار کرونایی فوت کردند.

فوت ۳۳۵ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته ۲ آبان ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۳۳۵ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، به ارائه تازه‌ترین آمار کرونا در کشور پرداخت و گفت: در شبانه‌روز گذشته، ۳۳۵ بیمار کرونایی فوت کردند.

فوت ۳۰۴ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته ۱ آبان ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۳۰۴ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، ضمن ارائه تازه‌ترین آمار کرونا در کشور، از ۳۰۴ مورد فوتی در شبانه‌روز گذشته خبر داد.

فوت ۳۱۲ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته ۳۰ مهر ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۳۱۲ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، ضمن ارائه تازه‌ترین آمار کرونا در کشور، از ۳۱۲ مورد فوتی در شبانه‌روز گذشته خبر داد.

فوت ۳۲۲ نفر بر اثر کرونا در شبانه‌روز گذشته ۲۹ مهر ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۳۲۲ نفر بر اثر کرونا در شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، ضمن ارائه تازه‌ترین آمار کرونا در کشور، از ۳۲۲ مورد فوتی در شبانه‌روز گذشته خبر داد.

ثبت ۳۳۷ فوتی بر اثر کرونا در یک شبانه‌روز ۲۸ مهر ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

ثبت ۳۳۷ فوتی بر اثر کرونا در یک شبانه‌روز

سخنگوی وزارت بهداشت، با اشاره به ۳۳۷ مورد فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته، از شناسایی ۴۲۵۱ بیمار جدید خبر داد.

۲۵۲ مورد فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته/شناسایی ۳۸۹۰ بیمار جدید ۲۷ مهر ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

۲۵۲ مورد فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته/شناسایی ۳۸۹۰ بیمار جدید

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به ۲۵۲ مورد فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته، از شناسایی ۳۸۹۰ بیمار جدید خبر داد.

فوت ۲۵۳ بیمار کووید ۱۹ طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۶ مهر ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۲۵۳ بیمار کووید ۱۹ طی ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت از فوت ۲۵۳ بیمار کووید ۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته و بستری شدن ۱۷۷۹ نفر خبر داد.

فوت ۲۶۵ بیمار کووید ۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۵ مهر ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۲۶۵ بیمار کووید ۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت از فوت ۲۶۵ بیمار کووید ۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته و بستری بودن ۴۶۸۴ نفر در ICU خبر داد.

۲۵۶ فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته/شناسایی ۴۶۱۶ بیمار جدید ۲۴ مهر ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

۲۵۶ فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته/شناسایی ۴۶۱۶ بیمار جدید

سخنگوی وزارت بهداشت، از فوت ۲۵۶ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته خبر داد و گفت: ۴۶۱۶ بیمار جدید نیز شناسایی شده‌اند.

فوت ۲۷۹ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته ۲۳ مهر ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۲۷۹ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به ۲۷۹ مورد فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته، از شناسایی ۴۸۳۰ بیمار جدید خبر داد.

فوت ۲۵۲ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته ۲۲ مهر ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۲۵۲ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به ۲۵۴ مورد فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته، از شناسایی ۴۱۰۸ بیمار جدید خبر داد.

فوت ۲۷۲ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته ۲۱ مهر ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۲۷۲ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، با اشاره به ۲۷۲ مورد فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته، از شناسایی ۴۲۰۶ بیمار جدید خبر داد.

فوت ۲۵۱ فرد مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته ۲۰ مهر ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۲۵۱ فرد مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، با اشاره به ۲۵۱ مورد فوتی کرونا در شبانه روز گذشته، از شناسایی ۳۸۲۲ بیمار جدید خبر داد.