یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۱
فوت ۱۹۳ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۱۹۳ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، ضمن تشریح وضعیت بیماری کرونا در کشور گفت: در شبانه‌روز گذشته ۱۹۳ بیمار دیگر فوت شدند.

فوت ۱۵۵ بیمار مبتلا به کرونا طی شبانه‌روز گذشته ۲۰ فروردین ۱۴۰۰
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۱۵۵ بیمار مبتلا به کرونا طی شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، ضمن تشریح وضعیت بیماری کرونا در کشور گفت: در شبانه‌روز گذشته ۱۵۵ بیمار دیگر فوت شدند.

فوت ۱۸۵ بیمار مبتلا به کرونا طی شبانه‌روز گذشته ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۱۸۵ بیمار مبتلا به کرونا طی شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۸۵ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند.

فوت ۱۹۳ بیمار کرونا طی شبانه‌روز گذشته ۱۸ فروردین ۱۴۰۰
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۱۹۳ بیمار کرونا طی شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۹۳ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند.

فوت ۱۷۴ بیمار کووید ۱۹ در طول ۲۴ ساعت ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۱۷۴ بیمار کووید ۱۹ در طول ۲۴ ساعت

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به تازه‌ترین آمار بیماران کرونا، گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۷۴ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند.

فوت ۱۷۲ بیمار کووید ۱۹ در طول ۲۴ ساعت گذشته ۱۶ فروردین ۱۴۰۰
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۱۷۲ بیمار کووید ۱۹ در طول ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به تازه‌ترین آمار بیماران کرونایی، گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۷۲ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند.

فوت ۱۶۱ بیمار کووید ۱۹ در طول ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۱۶۱ بیمار کووید ۱۹ در طول ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به تازه‌ترین آمار بیماران کرونایی، گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۶۱ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند.

فوت ۱۲۳ بیمار کووید ۱۹ در طول شبانه‌روز گذشته ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۱۲۳ بیمار کووید ۱۹ در طول شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت از فوت ۱۲۳ بیمار کووید ۱۹ در شبانه‌روز گذشته و شناسایی ۱۱ هزار و ۴۲۰ جدید خبر داد.

فوت ۱۱۷ بیمار کووید ۱۹ در طول شبانه‌روز گذشته ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۱۱۷ بیمار کووید ۱۹ در طول شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت از فوت ۱۱۷ بیمار کووید ۱۹ در شبانه‌روز گذشته و شناسایی ۱۱ هزار و ۶۶۰ بیمار جدید خبر داد.

فوت ۹۴ بیمار کووید ۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۱۲ فروردین ۱۴۰۰
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۹۴ بیمار کووید ۱۹ در شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت از فوت ۹۴ بیمار کووید ۱۹ در شبانه‌روز گذشته و شناسایی ۱۱ هزار و ۷۵۰ بیمار جدید خبر داد.

فوت ۹۱ بیمار کووید ۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۱۰ فروردین ۱۴۰۰
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۹۱ بیمار کووید ۱۹ در شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت از فوت ۹۱ بیمار کووید ۱۹ در شبانه‌روز گذشته و شناسایی ۱۰ هزار و ۲۵۰ بیمار جدید خبر داد.

فوت ۸۱ بیمار کووید ۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۹ فروردین ۱۴۰۰
سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۸۱ بیمار کووید ۱۹ در شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت از فوت ۸۱ بیمار کووید ۱۹ در شبانه‌روز گذشته و شناسایی ۹ هزار و ۳۱۰ بیمار جدید خبر داد.

فوت ۸۹ بیمار کووید ۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۸ فروردین ۱۴۰۰
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۸۹ بیمار کووید ۱۹ در شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت از فوت ۸۹ بیمار کووید ۱۹ در شبانه‌روز گذشته و بستری شدن ۱۰۴۹ بیمار جدید خبر داد.

فوت ۸۵ نفر از مبتلایان کرونا طی ۲۴ ساعت ۷ فروردین ۱۴۰۰
سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۸۵ نفر از مبتلایان کرونا طی ۲۴ ساعت

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۸۱۲۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته و فوت ۸۵ نفر از مبتلایان طی این مدت خبر داد.

فوت ۸۱ نفر از مبتلایان کرونا طی ۲۴ ساعت ۶ فروردین ۱۴۰۰
سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۸۱ نفر از مبتلایان کرونا طی ۲۴ ساعت

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۷۹۸۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته و فوت ۸۱ نفر از مبتلایان طی این مدت خبر داد.