پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۶:۳۷
سالم ترین و فاسد ترین کشورهای جهان معرفی شدند ۸ بهمن ۱۳۹۴

سالم ترین و فاسد ترین کشورهای جهان معرفی شدند

ایران در این جدول در رده صدو سی ام قرار دارد و با کسب شاخص ۲۷ با کشورهایی چون اوکراین، کامرون،نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفته است.