پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۷:۱۹
افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه تبریز هلث Tabriz Health ۱۷ شهریور ۱۳۹۵

افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه تبریز هلث Tabriz Health

افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه تبریز هلث Tabriz Health با چینش ۴۰۰۰۰قطعه مهره دومینو توسط ۵تن از اعضای خانه دومینوی ایران به مدیریت اقای داود محرمی و فاطمه محمدخانی بمدت ۴روز چیده شده است.