پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۷:۲۰
یادداشت/به بهانه استقلال کردستان و رفتارهایی نادرست از هم وطنان کرد ۵ مهر ۱۳۹۶

یادداشت/به بهانه استقلال کردستان و رفتارهایی نادرست از هم وطنان کرد

هدف از این نوشتار بهانه ای بود برای محرم وروزهای پیش رو وحساسیت هایی که به بهانه استقلال کردستان عراق پیش آمدوشاهد رفتارهایی نادرست از هم وطنان کرد خودمان در برخی شهر وجود آمد.