جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱:۰۳
۱۷ خرداد ۱۳۹۵

عکس: هنر فتوشاپ در دوره قاجار

عصر تبریز:در تصویر فخرالتاج معیری فرزند دوست محمد معیرالممالک دیده می شود که توسط عکاس خوش ذوق از او عکسبرداری شده است.