جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۵
خنداندن مخاطب کودک با تمسخر قومیت ها؟! ۱۶ آبان ۱۳۹۴

خنداندن مخاطب کودک با تمسخر قومیت ها؟!

عصر تبریز: متاسفانه روز گذشته شاهد توهین یکی از برنامه های تلویزیونی کودک به هموطنان آذری زبان بودیم! برنامه ای که معلوم نبود هدف تهیه کننده یا نویسنده این برنامه در سالی که مزین به سال همدلی و همزبانی است چیست؟ اصرار برنامه ساز و نویسنده  برای عبور از خط قرمزهای قومیتی و نادیده گرفتن […]