جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱:۵۳
دیوار مهربانی تاکنون در کدام شهر های ایران ساخته شده است؟(+عکس) ۴ دی ۱۳۹۴

دیوار مهربانی تاکنون در کدام شهر های ایران ساخته شده است؟(+عکس)

مردم به دیوار که روی آن شعار “اگر لازم نداری بذار اگر لازم داری بردار” نوشته شده است لباس هایی که لازم ندارند را قرار می دهند و بعضی هم آن ها را بر می دارند.