جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱:۴۱
قاتلان امام حسین(ع) و چگونگی مرگ آن‌ها ۱۵ مهر ۱۳۹۵

قاتلان امام حسین(ع) و چگونگی مرگ آن‌ها

در قیام عاشورا افراد بسیار زیادی در جبهه باطل و دشمن بودند که هیچ کدام از آن‌ها هرگز عاقبت‌بخیر نشدند و هیچ‌گاه در زندگی روز خوش ندیدند.